עבודות מנהור

פמקו הנדסה מבצעת מנהור בשיטת NATM – New Austrian Tunneling Method .שיטת כריה זו, שניתן לראות בה שיטת כריה מסורתית, מבוססת על התקדמות בשלבים על פי תנאי הקרקע תוך ביצוע תימוך ראשוני המורכב משילוב של ברוג והתזת בטון. התימוך הסופי מתבצע בשיטות שונות: התזת בטון או יציקה בתבנית. השיטה מיושמת בקרקעות רכות; הכרייה מתבצעת בשלבים: כתר המנהרה (Crown), מדרגות (Bench) ותחתית המנהרה (Invert). השיטה מיושמת גם בסלע, כאשר בתנאי סלע מתאימים ניתן לבצע התקדמות באמצעות פיצוץ מבוקר. הצורה הגאומטרית של חתך המנהרה על פי שיטת NATM מזכיר ביצה. בתנאי קרקע או סלע הדורשים תימוך ראשוני, מאסיבי יותר, ההתקדמות הינה בפסיעות קטנות תוך התקנת קשתות תמיכה, ברוג תקרה, שימוש במטרית צינורות והתזת בטון בשכבות עד 10-15 ס"מ עם רשתות פלדה. ניתן לראות בשיטה זו כשיטה "לומדת" ומקובל אף לכנותה observational method מכיוון שההתקדמות מלווה בניטור של תזוזות הקרקע הן בחתך המנהרה עצמה והן בפני השטח ואף בעומק הקרקע מעל תקרת המנהרה. הניטור הרציף של הקרקע, קשתות הפלדה והברגים מאפשרים לקבל החלטות בזמן אמיתי לגבי מפתח הפסיעה הנכרית אופי התימוך וצפיפותו. שיטת NATM מבוססת באופן מובהק על החלטות המתקבלות על ידי "האיש בחזית הכרייה" והיא משולבת בעקיבה גאולוגית רצופה.  לפמקו הנדסה יש את הציוד לביצוע התימוך הראשוני: רובוט להתזת בטון, מכונות ברוג ומכונות לביצוע מטריית צינורות. אנחנו מעסיקים צוותים מיומנים המסוגלים לתת פתרונות בזמן אמיתי לכל תנאי של קרקע או סלע.

תחומי עיסוק