נקזים אנכיים

נקזים אנכיים (Vertical drains, PVD-Prefabricated Vertical Drains, Wick drains). נקז אנכי הינו שרוול גיאוטכסטיל המצופה בפלסטיק. השרוול מוחדר לתוך הקרקע לעומקים של עד 60 מטר. החדרת הנקז מתבצעת כשהוא נתון בתוך צינור מתכת מעוין הנדחק לתוך הקרקע באמצעים הידראוליים. קצה הנקז מחובר ללוחית עיגון. בהגיע שרוול המתכת לעומק הדרוש הוא מורם על ידי מתקן ההחדרה כאשר הנקז נותר מעוגן (באמצעות הלוחית), בעומק הדרוש. החדרת נקזים ברשת של נקז לכל 1-7 מ2 יוצרת נתיבי פינוי מים קצרים יותר עבור  מי הנקבובים הנמצאים בלחץ מעל ההידרוסטטי ומאפשרים ניקוז מהיר יותר של החרסית. עובדה זו משפיעה באופן ישיר על הקטנת השקיעות. שימוש בנקזים אנכיים והעמסה מוקדמת של הקרקע החרסיתית הרוויה גורמת לכך שמרבית שקיעות הקונסולידציה יתקבלו בשלב הבניה עוד לפני שהמבנה- סוללת כביש, סוללת מאגר מים, תשתית למיכל גדול או למבנה מחסן נמצא בשלב השרות שלו.

תחומי עיסוק