ניסוי העמסה – פארק אפק

פרוייקט: ניסוי העמסה בשכונת אפק – קריית ביאליק

מזמין הפרוייקט: ש.ח פארק

מתכננן: ארם מהנדסים בע"מ

עבודות שבוצעו על ידי פמקו הנדסה בע"מ:

ניסוי העמסה בשתי סוללות עפר שונות לצורך כיול פרמטרי הקרקע המשמשים להערכת שקיעות הקרקע הצפויות כתוצאה מהעמסת המילוי על פני השטח.

סוללה 1:

 • החדרת נקזים אנכיים ברדיוס של 26 מטר בצפיפות של 1.7*1.7 לעומק של 6 מטר.
 • החדרת ארבעה אקסטנסומטרים מסוג rod extensometer לעומקים של 1.5, 3, 4.5 ו 6 מטר.
 • החדרת ארבעה פיאזומטרים מסוג push vw למעקב אחרי לחץ מי הנקבובים.
 • החדרת תא שקיעה מסוג settlement cell במרכז הסוללה.
 • החדרת אנקלנומטר אופקי שיותקן בתעלה בעומק של 0.5 מטר לאורך על הסוללה.
 • התקנת ארבעה מדי שקיעה מכאניים.

סוללה 2:

 • החדרת נקזים אנכיים ברדיוס של 19.5 מטר, בצפיפות של 1.5*1.5 ולעומק של 15 מטר.
 • החדרת ארבעה א אקסטנסומטרים מסוג rod extensometer לעומקים של 2, 4, 6 ו 13 מטר.
 • החדרת ארבעה פיאזומטרים מסוג push vw למעקב אחרי לחץ מי הנקבובים.
 • החדרת תא שקיעה מסוג settlement cell במרכז הסוללה.
 • החדרת אנקלנומטר אופקי שיותקן בתעלה בעומק של 0.5 מטר לאורך על הסוללה.
 • התקנת ארבעה מדי שקיעה מכאניים.

תחומי עיסוק