כביש 73 – הפרדה מפלסית

פרויקט: כביש 73 הפרדה מפלסית.

מזמין: דניה סיבוס

עבודות שבוצעו על ידי פמקו הנדסה: נקזים אנכיים להאצת קונסולידציה, סה"כ 19,500 מ"א

תחומי עיסוק