מנהרת חקר – גלבוע

פרויקט: מנהרת חקר גלבוע

מזמין: שותפות שטאנג-עזריה

עבודות שבוצעו על ידי פמקו הנדסה: עוגנים קבועים לכוח עבודה של 40 טון סה"כ 182 יחידות

תחומי עיסוק